Dessa ortofoto är skärmdumpar - Blir suddiga på nära håll. Dock inte originalen. /

These orthophotos are screenshots - Gets blurred close up