Våra tjänster /

Our services


360 upplevelser / experiences - Virtual Tours (markbaserad kamera / Ground based camera)


360 -  2 X 1 tums CMOS sensors


Foto / Film

Photo / Film

Fotografering av objekt med drönare. Filma med eller utan pålagd musik.

Flygning inomhus med FPV - drönare.


Photography of an object by drone.

Filming with or without music.

Flying indoor with FPV - drone.

Inspektioner / Inspections

Inspektioner av olika slag, tak, fasader eller andra objekt. Fotografering och filmning från ovan. /


Different kinds of inspections such as roof, facades or other objects. Photography and filming.


Vid termografering omvandlas IR strålning till en synlig bild i olika färgskiftningar. Genom denna bild kan brister upptäckas. Framförallt inspekteras tak och fasad men även solceller i solcellsanläggningar. /


In thermography IR radiation i converted into a visible in different colors. Thourgh this image, defect can be detected, also solarcells in solar plants.

IR - detektering / IR detection


Ortofoto / 3D modell

Kartering av ett område för att åstadkomma 2D eller 3D vy med ett X antal foto. Skapar ett punktmoln, Mesh, DSM /


Mapping an area and create 2D or 3D picture. Creating pointcloud, mesh and DSM