SPECIFIK kategori / SPECIFIC category

EASA - Regelverk

Drönare

...mfl.

Färdplanering & Väder

I maj 2024 tog jag min examen i Specifik kategori hos ADS, TFHS Lunds Universitet.


In May 2024 I graduated  at ADS, TFHS Lund University in the Specific category.